Visie

CoForce staat voor samen sterk. Wij geloven in de kracht van de samenleving in Zuidoost om de zeer uitdagende klimaatambitie van Amsterdam te realiseren. Met elkaar weet je meer en kom je verder. Daarom bundelen we de krachten van bewoners en bedrijven in Zuidoost: CoForce.

Doel

De Stichting heeft als doel bij te dragen aan de transitie naar verduurzaming van de stad Amsterdam, te beginnen in Zuidoost, met name op het gebied van:

 • duurzame energie in de brede zin des woords (inclusief gezond en mooi)
 • economie zonder afval
 • sociale kansen van de verduurzaming (eerlijk, betaalbaar, betrokken, bevordering van lokale werkgelegenheid)
 • democratische vernieuwing (ontbureaucratisering en transparantie van de lusten en de lasten) ‘van binnen uit’, voorzover het bovengenoemde verduurzamingsthema’s betreft.

Zij doet dit door initiatieven, projecten en processen te faciliteren, te begeleiden, te bemiddelen middels kennis en expertise, door:

 • het zijn van ontvangstportaal,
 • het bekend zijn in en met, en open staan voor de multi-culturele samenleving,
 • het bundelen van lokale duurzaamheidsinitiatieven,
 • het ondersteunen bij het uitwerken van het initiatief van idee naar project,
 • de matching van benodigde kennis, deskundigheid, netwerk,
 • het opleiden en inschakelen van uitvoerders,
 • het ondersteunen bij de uitwerking van de financiering/businesscase,
 • het (doen) uitvoeren van de project- en procesbegeleiding en/of de nazorg.

Zij handelt als hoeder van de waarden van de “Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040″ en in de geest van en geïnspireerd door de nationale energiecommissie, commoners, stadmakers en andere duurzame koplopers uit de diverse sectoren en actoren van de Amsterdamse samenleving.