Energiecoöperatie Venserpolder

Samen energie delen
Je kan als buurt zelf energie opwekken en deze samen delen. Dit kan
bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken te leggen. Hiervoor is
het nodig om een energiecoöperatie op te richten. ledere bewoner
kan lid worden en meepraten binnen een energiecoöperatie.

Samen voor goedkope energie
Door lokaal energie op te wekken kun je de energierekening omlaag brengen. Ook kan een deel van de opbrengst naar projecten in de buurt. leder lid van de coöperatie kan meebeslissen over een eerlijke verdeling
van kosten en lasten.

Samen voor Venserpolder
Met een energiecoöperatie versterk je de samenwerking binnen de
buurt. Dit is goed voor de sociale cohesie en de verbinding tussen
bewoners. Samen sta je sterker!

Click hier en vul het formulier in! (of scan de QR-code voor het formulier)

Zonnepanelen

De daken van Venserpolder hebben nog heel veel plek om zonnepanelen te plaatsen!