Bestuur en Organisatie

Dr Anne Stijkel – Voorzitter

Drs Mattijs Maris – Secretaris

Ir Andro Bottse – Penningmeester

Ton Jansen – Kwartiermaker, eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ton rapporteert aan het bestuur.