Welkom bij Stichting CoForce

Welkom bij Stichting CoForce

De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. Stichting CoForce is opgericht om met inzet van energie-commissarissen de energietransitie in Zuidoost vorm te geven vanuit de gemeenschap. Want de energietransitie moet vooral een zaak zijn van de gemeenschap, en niet alleen van de gemeente.

De energie-commissarissen zijn in hun omgeving het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven die zelf initiatieven willen opzetten om hun energietransitie vorm te geven.

Stichting CoForce ondersteunt actie van onderop. Bewoners en bedrijven kunnen de stichting gebruiken om hun duurzame projecten en ideeën meer slaagkans en slagkracht te geven. CoForce doet dit door initiatieven, projecten en processen te faciliteren, te begeleiden en hiervoor te bemiddelen middels kennis en expertise.

COLLECTIEVE INKOOPACTIE GAASPERDAM
Denkt u ook al langer aan het verduurzamen van uw woning? Doe dan mee.
U kunt op korte termijn profiteren van een goed geïsoleerd huis en zelf opgewekte duurzame zonne-energie.
De gemeente ondersteunt het initiatief van Stichting Cocratos en de Groene Hub om zonnepanelen en isolatiemateriaal gezamenlijk in te kopen. Hiervoor wordt samengewerkt met het Regionaal Energieloket. Zo kunt u op een voordelige en gemakkelijke manier uw woning isoleren en zonnepanelen plaatsen. Voordelig voor u en goed voor het milieu. U kunt met beide of een van de acties meedoen. Lees verder

COLLECTIEVE INKOOPACTIE BIJLMER
Gaat u ook aan de slag met zonne-energie? Doe mee! De gemeente wil dat zoveel mogelijk bewoners voordeel hebben van zonne-energie en lokaal opgewekte zonnestroom stimuleren. Daarom organiseert zij in samenwerking met het Regionaal Energieloket en Energie commissarissen van Zuidoost een gezamenlijk inkooptraject voor zonnepanelen. Zonne-energie heeft veel voordelen voor het milieu en voor uw portemonnee. Via deze actie kunt u op een voordelige en gemakkelijke manier zonnepanelen laten plaatsen op uw dak. Lees verder

IDEEN ZIJN WELKOM
Heeft u zelf een idee voor een project, wilt u een bijdrage leveren aan lopende projecten op het gebied van duurzaamheid of bent u gewoon nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op per e-mail via info@coforce.nu