Organisatie

Organisatie

Dhr. Ton Jansen fungeert als kwartiermaker en aanjager. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de verdere personele invulling van de organisatie.